Seija Hirstiö / visuals

Teen visuaalista suunnittelua, web sivuja, videoita, dokumenttielokuvia erityisesti pienyrittäjille, terapeuteille, taiteilijoille, tutkijoille ja hyvän tekijöille. Myös muille! Olen lämminhenkinen ja luovasti ajatteleva tekijä ja minulle on tärkeää, että myös asiakkaan visiot tulevat hyvin kuulluksi. Lue lisää web sivujen tekoprosessista ja hinnoista täältä. Alla valittuja esimerkkejä töistäni.

I make visual design, web pages, videos, documentaries especially for small entrepreneurs, therapists, artists, researchers and do-gooders. Also for others!
I am a warm-hearted and creative thinker, and it is important to me that the customer’s visions are also well heard. Selected examples of my work below.

YHTEYS/CONTACT: seija(at)heartwavesdesign.com

Seija Hirstiö / visuals

Teen visuaalista suunnittelua, web sivuja, videoita, dokumenttielokuvia erityisesti pienyrittäjille, terapeuteille, taiteilijoille, tutkijoille ja hyvän tekijöille. Myös muille!
Olen lämminhenkinen ja luovasti ajatteleva tekijä ja minulle on tärkeää, että myös asiakkaan visiot tulevat hyvin kuulluksi. Lue lisää web sivujen tekoprosessista ja hinnoista täältä. Alla valittuja esimerkkejä töistäni.

I make visual design, web pages, videos, documentaries especially for small entrepreneurs, therapists, artists, researchers and do-gooders. Also for others!
I am a warm-hearted and creative thinker, and it is important to me that the customer’s visions are also well heard. Selected examples of my work below.

OTA YHTEYS/CONTACT: seija(at)heartwavesdesign.com